Att spela med handikapp

Inom golf pratas det oftast om handikapp inom ramen av själva idrottsutövandet, men det finns såklart även andra typer av handikapp, eller funktionsnedsättningar som är den korrekta benämningen. Det kan säkert kännas både hämmande och skrämmande för den som fortfarande vill ägna sig åt golf eller någon annan form av sport, men det finns både hjälp och särskilt anpassade golfbanor att tillgå.

Att spela golf med artros

Artros är en ledsjukdom som gör att man blir stel och svullen, och det kan också leda till kronisk värk. Då kan det självklart kännas svårt och osäkert att ge sig ut på golfbanan och bära på en tung golfbag och gå långa sträckor. I det läget kan det vara en bra idé att lära sig mer om artros och hur man kan förhålla sig till den.

Att röra på sig i samband med artros, och det gäller även andra former av ledsjukdomar, är nämligen A och O åtminstone om man ska tro på vad läkarna säger. I en mycket utförlig och intressant artikel i

Läkartidningen skriver de båda läkarna Ewa M Roos och Eva Ageberg om vikten av fysisk träning vid artros.

De menar att fysisk träning inte bara minskar ledsmärtan, utan att den också förbättrar funktionen i de drabbade lederna, vilket bland annat före detta hockeyproffset och numera legenden Börje Salming kan intyga. Självklart är det viktigt att anpassa träningen och rörelserna efter Individens förutsättningar, och det är något man bör man få hjälp med till en början, enligt Roos och Ageberg.

Enligt de båda läkarna går det bra att belasta lederna även för personer som lider av allvarlig artros, även om det kan kännas svårt och lite skrämmande. De menar att det viktigaste att komma ihåg då är att smärtan inte är farlig även om det kan ske en ökning av såväl smärta som svullnad i samband med rörelse. Det är det långsiktiga resultatet som bör tas i beaktande och då är alla former av fysisk aktivitet att föredra framför stillasittande, menar Roos och Ageberg.

Särskilt anpassade golfbanor

Tanken är att alla i Sverige ska kunna spela golf. Därför har Svenska Golfförbundet utvecklat begreppet, och i skrivande stund finns det över 60 olika golfklubbar, från norr till söder, som är knutna till projektet och som har förbättrat och utökat tillgängligheten för spelare med någon form av funktionsnedsättning.

Exempel på golfbanor som kommit relativt långt i arbetet med att anpassa såväl banor som klubbhus, parkeringsplatser etc. är Älvkarleby Golfklubb, Gävle Golfklubb, Oskarshamns Golfklubb samt Alingsås Golfklubb. På Älvkarleby har man bland annat förbättrat och anpassat både vägar och utslagsplatser samt byggt ett anpassat övningsområde.

I Gävle har man bland annat förbättrat parkeringsplatsen och vägarna runt klubbhuset och banan genom att asfaltera och bredda. Här ska även personalen utbildas om diverse funktionsnedsättningar. Även i Oskarshamn och Alingsås pågår ett arbete för att förenkla för funktionshindrade, inte minst skolungdomar, att spela golf.

Lycka till med svingandet även i fortsättningen!

consulting