Förbättra din puttning

Puttningen, det vill säga de där sista, små slagen som görs på greenen, är kanske de viktigaste och svåraste på hela banan. Viktiga, för att de är avgörande för resultatet, och svåra av precis samma anledning: de kan kännas så ödesmättade att nerverna gör att man får slå ett eller två extraslag i onödan, som hade kunnat undvikas. Här tänkte vi ge några tips på hur du ska tänka och vad du kan göra för att förbättra din puttning, och därmed komma undan med färre slag på varje golfbana.

En av de viktigaste sakerna man kan göra för att se till att man gör färre puttar på greenen är till exempel att observera sina medspelare. Genom att titta på hur deras puttar går kan man få mycket information om greenens lutning, hur fort bollen rullar på gräset och en mängd andra faktorer som påverkar hur man själv bör slå sin boll. Särskilt fördelaktigt är detta om ens egen boll ligger i någorlunda samma förhållande till hålet som ens medspelares. Då ställer man sig med fördel snett bakom spelaren, och en bit ifrån (för att inte störa) och observerar noggrant hur bollen rör sig över greenen.

Det räcker dock självklart inte med att titta på andra för att bli bättre på att putta – man behöver också mycket träning. Ett sätt att träna precis den finmotorik och precision som krävs vid puttning är att spela minigolf. Då kan träningen bli något roligt att se fram emot, som man gör tillsammans med sina vänner, snarare än något enformigt och ensamt. Ett av de bästa ställena att spela minigolf i Stockholm är O’Learys i Kista, där du dessutom kan kombinera träningen med en god middag.

En bra övning för att träna upp sin putt om man vill träna på en riktig green är att lägga upp bollar i en utåtgående spiral från hålet, så att bollarna hela tiden ligger längre bort. Sedan börjar man längst in och jobbar sig utåt, och försöker sätta alla puttar i rad. Om man misslyckas med en putt, börjar man om från början från den kortaste putten. På det sättet blir putträningen en utmaning, och man kan själv variera svårighetsgraden i takt med att man blir bättre genom att lägga bollarna allt längre från hålet.

När man har fått in tekniken, kan man börja implementera den i faktiska golfrundor. Något som alltid är viktigt när man ska putta på en okänd green är att först läsa av den noga. På det sättet kan man undvika att den första putten går så dåligt att man riskerar att behöva putta tre gånger på green. Det man ska titta efter är bland annat hur långt det är fram till hålet, om greenen sluttar åt något håll och om det finns något i vägen för bollen, till exempel nedslagshål. Om allt ser bra ut kan man börja känna in sin pendel med klubban genom att ställa sig en bit bakom bollen, samtidigt som man ser bollens bana framför sig. Sedan är det bara att kliva fram till bollen och göra det på riktigt, så kommer man med största sannolikhet att göra en toppenputt.

consulting